Podmínky používání

srp, 23 2023

Úvod

Vítejte na webových stránkách Pražská Stomatologická Implantologie. Naše služby a informace jsou poskytovány na základě následujících podmínek a uživatelé tímto souhlasí s jejich dodržováním při každém použití stránky. Užívání jakýchkoliv služeb nebo informací z těchto stránek podléhá těmto podmínkám a pravidlům. Podrobně zde definujeme podmínky, za kterých můžete využívat naše služby a informace. Tyto podmínky zahrnují pravidla související s ochranou osobních údajů, autorskými právy a licencemi. Určujeme také práva a povinnosti provozovatele stránek a uživatelů.

Pravidla používání obsahu a služeb

Zavazujeme se poskytovat uživatelům přesné a aktuální informace. Uživatel souhlasí, že veškerý obsah webových stránek je pouze informativní a bude jej využívat na své vlastní riziko. Uživatel si je vědom toho, že informace poskytované na webových stránkách nemohou plně nahradit odbornou lékařskou konzultaci a v případě jakýchkoliv zdravotních potíží by měl vyhledat přímo zdravotnické zařízení či odborného lékaře stomatologa.

Ochrana osobních údajů

Provádíme veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů našich uživatelů v souladu s platnými zákony. Uživatelé mohou poskytnout své osobní údaje dobrovolně, například při registraci na stránkách, vyplňování formulářů či odesílání dotazů. Tyto údaje jsou zpracovávány s nejvyšší možnou péčí a slouží pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Autorská práva

Veškerý obsah našich stránek, včetně textů, obrázků, grafiky, a jiného vizuálního či textového materiálu, je chráněn autorskými právy a je majetkem Pražské Stomatologické Implantologie nebo jejího provozovatele Lukáše Pospíšila a jehož je nutné užívat v souladu s právními předpisy a těmito podmínkami. Je zakázáno jakékoli kopírování, distribuce, přeposílání, vystavování, předávání či jiné využívání obsahu bez předchozího písemného souhlasu majitele.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv otázky nebo pochybnosti týkající se podmínek používání, neváhejte se obracet na majitele webu Pražská Stomatologická Implantologie, Lukáše Pospíšila, se sídlem na adrese Americká 47, 370 01 České Budějovice, Česká republika, prostřednictvím e-mailu [email protected].