Zásady ochrany osobních údajů

srp, 23 2023

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali poskytováním vašich osobních údajů, a bereme vaše soukromí velmi vážně. Tento dokument zásad ochrany osobních údajů popisuje, jakým způsobem Pražská Stomatologická Implantologie, jejíž provozovatelem je Lukáš Pospíšil, Americká 47, 370 01 České Budějovice, Česká republika (dále jen 'my' nebo 'nás'), sbírá, uchovává, zpracovává a chrání osobní údaje svých uživatelů. Lze se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů na emailovou adresu [email protected]. Tato politika platí pro všechny uživatele webu a je v souladu s platnými zákony České republiky a Evropskou unií.

Shromažďování a použití osobních údajů

Když navštívíte naší webovou stránku, můžeme shromažďovat informace, které nám dobrovolně poskytnete, například když vyplňujete formuláře nebo odebíráte naše novinky. Informace, které mohou být shromažďovány, zahrnují vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a další údaje nutné k poskytování našich služeb nebo komunikaci. Zavazujeme se k ochraně soukromí a důvěrnosti těchto informací a neposkytneme je třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, pokud to není vyžadováno zákonem. Všechny shromažďované údaje používáme v souladu s tímto dokumentem a platnými předpisy.

Bezpečnost osobních údajů

Zaručujeme, že veškeré osobní údaje jsou uchovávány v bezpečnostních systémech, které předcházejí neoprávněnému přístupu nebo jejich zneužití. Využíváme fyzické, elektronické a procedurální kontroly v souladu s platnými právními normami, které mají za cíl ochránit a zabezpečit vaše údaje. Pokud by došlo k jakékoli bezpečnostní porušení, okamžitě podnikneme příslušné kroky k jeho nápravě a provedeme nezbytná opatření k minimalizaci případných rizik.

Práva subjektu údajů

Jako subjektu údajů vám náleží právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz těchto údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů nebylo prováděno v souladu s platnými pravidly. Pro uplatnění těchto práv se můžete kdykoliv obrátit na výše uvedený kontaktní email.

Změny politiky ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů může být čas od času aktualizována či změněna. Pokud dojde k jakýmkoli významným změnám, budeme vás o těchto změnách informovat prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailovou komunikací. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tento dokument, aby byly zachovány vaše informace o aktuálním stavu našich zásad ochrany osobních údajů.